Taale Gas B.V. is een onderneming die al een halve eeuw actief is in de verkoop van industriële, medische en technische gassen. Zowel in cilinder vorm als in bulk. Daardoor kan zij bogen op een ruime expertise van productkennis als ook over de opslag en handeling van cilinder gassen.

Taale Gas B.V. beschikt over een terrein van 1 hectare alwaar de producten in voorraad staan en vanuit worden geleverd. Op dit terrein, wat sinds zeven jaar in gebruik is, rust de zwaarste milieu technische vergunning die er is, een BRZO vergunning. Dit houdt in dat deze vergunning rechtstreeks is verschaft door de desbetreffende provincie en dat de zwaarste categorie van regels en naleving worden toegepast. Het personeel en de transporteenheden als ook de producten voldoen aan de laatste eisen op het gebied van veiligheid, werkwijze, etc.

Op onze locatie staan altijd 15.000 cilinders, voor diverse toepassingen, op voorraad. Omdat wij deze producten op voorraad hebben, kunnen wij binnen 24 uur op uw locatie leveren.

Tevens hebben we de beschikking over een productspecialisten. Zij kunnen uw begeleiden voor een goede productkeuze die nodig zijn voor uw werkzaamheden. Het is ook mogelijk om voor een speciale toepassing een product aan te maken.

Bekijk de video

Het Taale Gas B.V. depot valt vanwege de opgeslagen hoeveelheden gas binnen het Besluit Risico’s Zware ongevallen (BZO2015). Het BRZO voegt wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding samen. Het doel hiervan is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Daarnaast heeft Taale Gas B.V. een PBZO (Preventie Beleid Zware Ongevallen) opgesteld, een VeiligheidsBeheerSysteem (VBS) opgesteld en geïmplementeerd en een kwantitatieve risico analyse (QRA) uitgevoerd. Jaarlijks wordt het depot gecontroleerd door een team van verschillende bevoegde gezagen zoals o.a. Milieudienst DCMR, Brandweer en inspectie SZW.


In een Europese Overeenkomst staan voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De Wet 'vervoer gevaarlijke stoffen' vormt de basis van regelgeving voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen over de weg binnen Nederland. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg gelden verschillende voorschriften:

Voorschriften vóór aanvang van het transport, zoals verpakken, etiketteren en het opmaken van documenten.

Voorschriften voor de belading van het voertuig, zoals stuwage en samenlading.

Voorschriften voor het voertuig, zoals oranje borden en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Voorschriften voor het voertuig, zoals het gebruik van blusmiddelen en tunnel- en routebepalingen.

Kortom Taale Gas B.V. streeft naar het scheppen van een werkklimaat waarin elke werknemer en klant zich persoonlijk verantwoordelijke voelt voor het milieu, zijn persoonlijke veiligheid en gezondheid, die van een ander alsook van diegenen die op enigerlei betrokken zijn bij zijn/haar werkzaamheden.


Veiligheid, Gezondheid en Milieu vormen een essentieel onderdeel van het totale ondernemingsbeleid van Taale Gas B.V. De zorg voor milieu, veilig werken en veiligheid is geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden waarbij we de milieugevolgen van onze activiteiten maximaal willen beperken, rekening houdend met evenwicht tussen energie, ecologie en economie.

Om dit te bereiken, zal concrete aandacht wordt besteed aan de volgende punten:

De risico’s voor mens en milieu tot een minimum beperken waarmee een calamiteit kan worden voorkomen.

Respecteren van de wettelijke milieuvoorschriften, evenals aangegane verbintenissen met de omgeving, de werknemers en de klanten.

Rekening houden met de milieuaspecten en milieueffecten bij investeringen.

De nodige instructies en opleidingen verzorgen ter bewustwording inzake veiligheid en milieu bij haar medewerkers, zoals o.a. de ADR Vakbekwaamheidsopleiding.

Doelmatig toezicht houden op alle werkzaamheden. Het streven van een continue verbetering.


Propaangas is beschikbaar in alle soorten flessen voor Horeca, campings, marktkramen, dakdekkers, agrarische bedrijven ect.
Aandrijfgas is beschikbaar in diversen flessen voor heftrucks.
Technische gassen zijn in bundels en flessen beschikbaar in samenwerking met Westfalen Gassen Nederland.


Heeft u vragen over onze dienstverlening?
Wij zijn te bereiken tijdens kantoor uren via telefoon of via de mail.

Maandag:    07.30 – 17.00
Dinsdag:      07.30 – 17.00
Woensdag:  07.30 – 17.00
Donderdag: 07.30 – 17.00
Vrijdag:        07.30 – 17.00
Zaterdag: Gesloten
Zondag: Gesloten

Taale Gas B.V
Mercatorweg 5
3241 MK Middelharnis

Telefoon: 0187-482033
E-mail: info@taalegas.nl
IBAN: NL28 INGB 0672 5625 96
BIC: INGBNL2a
K.v.K nummer: 76725723
BTW nummer: 860779142B01

Adres

Taale Gas B.V
Mercatorweg 5
3241 MK Middelharnis

Socials

2020 © Taale Gas
Algemene Voorwaarden | Realisatie: www.kevinknops.nl